VOFO læring og kompetanse - opplæring for frivillige

VOFO Læring og kompetanse er Voksenopplæringsforbundets arena for læring og kompetanseutvikling i og for studieforbund, frivillige organisasjoner og andre som arbeider med voksnes læring. Under dette programmet tilbyr VOFO seminarer, konferanser og andre møter om aktuelle emner innen feltet.

Kor og sangere som er organisert i Norsk Sangerforbund får medlemspriser på kurs hos Voksenopplæringsforbundet.

Stammen i konseptet er månedlige dagsseminarer som i regelen holdes i Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, ved Slottsparken i Oslo, en kort spasertur fra Nationaltheatret stasjon.

Seminarene skal bygge kompetanse, men også være møteplasser og skape nye nettverk og videre samarbeid om de temaene som tas opp. VOFO Læring og kompetanse skal være motiverende og inspirerende for deltakerne i deres arbeid med å utvikle interessen for voksnes læring og læring i frivillig sektor i Norge.

Nærmere informasjon om hvert seminar sendes ut ca. én måned før seminaret skal holdes.

Påmelding til vofo@vofo.no eller på tlf. 22 41 00 00

Vennlig hilsen
Voksenopplæringsforbundet

Gro Holstad                                                                      Astrid Thoner
Generalsekretær                                                               Seniorrådgiver


Tema:        Fleksibel læring

Tid:              Fredag 2. februar 2018 kl. 9.30 – 15.30

Sted:            Litteraturhuset, rom Kverneland, Wergelandsveien 29, Oslo
Mål:             Deltakerne vil tilegne seg viktig kunnskap om og ferdigheter i sammensatt bruk av medier og metoder i kursvirksomheten.
Målgruppe:   Ledere og medarbeidere som utvikler læringsformer i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.
Innhold:      Gjennomgang av medie- og metodemuligheter. Eksempler fra studieforbundene.
Ansvarlig:   Kari Olstad, Fleksibel utdanning Norge og Astrid Thoner, VOFO.
Pris:             Medlemmer i VOFOs studieforbund: kr.1000, ikke-medlemmer kr. 1500
Påmelding:  vofo@vofo.no, tlf. 22 41 00 00 innen 26. januar 2018


Tema:      Kommunikasjon – lær å lage video
Tid:               Fredag 2. mars 2018 kl. 9.30 – 15.30
Sted:             Litteraturhuset, rom Kverneland, Wergelandsveien 29, Oslo
Mål:              Deltakerne vil lære å lage video med mobilen.
Målgruppe:  Medarbeidere og tillitsvalgte i studieforbund og medlemsorganisasjoner som jobber
 med rekruttering, påvirkning og informasjon.
Innhold:       Video får stadig mer plass i nyhetsstrømmer, på nettsider og i sosiale medier. Ønsker
du å lære hvordan du kan lage gode filmer eller små snutter til Facebook eller et videointervju? Det lærer du på dette kurset.

Ansvarlig:    Astrid Krohn, VOFO og Jon Terje Hellgren Hansen, Visualdays
Pris:              Medlemmer i VOFOs studieforbund: kr.1000, ikke-medlemmer kr. 1500
Påmelding:   vofo@vofo.no, tlf. 22 41 00 00 innen 23.februar 2018

 
Tema:        Studieplan og dokumentasjon av læringseffekt
Tid:               Fredag 6.april 2018 kl. 9.30 – 15.30
Sted:             Litteraturhuset, rom Kverneland, Wergelandsveien 29, Oslo
Mål:              Deltakerne lære seg å bedre utvikle og evaluere mål for læring i studieplaner og kurs.                    
Målgruppe:  Medarbeidere i studieforbund og medlemsorganisasjoner som jobber med å utvikle  studieplaner og kursopplegg, spesielt med fokus på læringsmål og evaluering.
Innhold:        Hvordan bygge gode studieplaner med målbare mål. Hvordan vi kan måle ulike typer  læringsmål. Hva vi kan lære av måling, og hvordan dette kan føre til bedre læring.                   
Ansvarlig:    Astrid Thoner, VOFO
Pris:              Medlemmer i VOFOS studieforbund: kr.1000, ikke-medlemmer kr.1500.
Påmelding:   vofo@vofo.no, tlf. 22 41 00 00 innen 30.mars 2018


Tema:        Frivillige organisasjoner som arbeidsgivere – del 1
Tid:               Fredag 4.mai 2018 kl. 9.30.-15.30
Sted:              Litteraturhuset, rom Kverneland, Wergelandsveien 29, Oslo
Mål:               
Deltakerne vil lære seg elementære spilleregler som arbeidsgivere i frivillige org.       
Målgruppe:  Ansatte og valgte ledere i studieforbund og frivillige organisasjoner.
Innhold:        Hvordan er og skal frivillige organisasjoner være som arbeidsgivere? Hvilket
 ansvar har vi?Arbeidsgiveransvar, arbeidsgivers styringsrett, forholdet styret/  ansatte, jus og personalpolitikk. Samme kurs ble holdt 20.mai 2016.            
Ansvarlig:    Terje G. Andersen, Adv.firmaet SBDL, og Trond Vegard Sagen Eriksen, AKS                       
Pris:
              Medlemmer i VOFOs studieforbund: kr.1000, ikke-medlemmer kr. 1500.             
Påmelding:   
vofo@vofo.no, tlf. 22 41 00 00 innen 27.april 2018

 

Tema:         Voksenpedagogikk: Engasjerende kursdesign

Tid:               Fredag 8. juni 2018 kl. 9.30 – 15.30

Sted:             Litteraturhuset, rom Kverneland, Wergelandsveien 29, Oslo
Mål:              Deltakerne vil tilegne seg grunnleggende kunnskap om utvikling av engasjerende læring.

Målgruppe:  Lærere og instruktører som arbeider med utvikling og gjennomføring av kurs.

Innhold:        Metoder og modeller for fornyelse og inspirasjon i kursutvikling.

 Ansvarlig:    Astrid Krohn, VOFO og Hróbjartur Árnason, Håskóli Íslands. Seminaret er på norsk.

Pris:               Medlemmer i VOFOs studieforbund: kr.1000, ikke-medlemmer kr.1500.
Påmelding:    vofo@vofo.no, tlf. 22 41 00 00 innen 1. juni 2018