VOFO læring og kompetanse - opplæring for frivillige

VOFO Læring og kompetanse er Voksenopplæringsforbundets arena for læring og kompetanseutvikling i og for studieforbund, frivillige organisasjoner og andre som arbeider med voksnes læring. Under dette programmet tilbyr VOFO seminarer, konferanser og andre møter om aktuelle emner innen feltet.

Kor og sangere som er organisert i Norsk Sangerforbund får medlemspriser på kurs hos Voksenopplæringsforbundet.

Stammen i konseptet er månedlige dagsseminarer som i regelen holdes i Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, ved Slottsparken i Oslo, en kort spasertur fra Nationaltheatret stasjon.

Seminarene skal bygge kompetanse, men også være møteplasser og skape nye nettverk og videre samarbeid om de temaene som tas opp. VOFO Læring og kompetanse skal være motiverende og inspirerende for deltakerne i deres arbeid med å utvikle interessen for voksnes læring og læring i frivillig sektor i Norge.

Nærmere informasjon om hvert seminar sendes ut ca. én måned før seminaret skal holdes.

Påmelding til vofo@vofo.no eller på tlf. 22 41 00 00

Vennlig hilsen
Voksenopplæringsforbundet

Gro Holstad                                                                      Astrid Thoner
Generalsekretær                                                               Seniorrådgiver

 

oppdatert mai 2019