Aktivitetsmidler og produksjonsstøtte

Aktivitetsmidlene tildeles over statsbudsjettet. Ordningen administreres av Norges Korforbund, som søker og rapporterer til Kulturdepartementet. Midlene er fordelt på to støtteordninger: Konsertstøtte og Produksjons- og driftsstøtte til kor. 

ALLE kor kan søke på disse to tilskuddsordningene, uavhengig om man er organisert i et forbund eller ikke. 

1. Produksjons- og driftsstøtte for kor

Formålet med støtteordningen er å gi kor og vokalensembler på et særlig høyt kunstnerisk nivå bedre betingelser for drift, produksjon og formidling. Støtten vil gis til ett års drift, og vil ikke være prosjektorientert slik som de tradisjonelle aktivitetsmidlene. ​

Mer informasjon og link til søknadsskjema finner du her: https://aktivitetsmidler.no/produksjons-og-driftsstotte/

 Frist 15. oktober. 
​​
2. Konsertstøtte i samarbeid med profesjonelle

Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.

Faste søknadsfrister: 15. mars og 15. september

Mer informasjon og link til søknadsskjema finner du her: 

https://aktivitetsmidler.no/konsertstotte/

 

 

04.11.19 HP