Aktivitetsmidler og produksjonsstøtte

Midlene til denne tilskuddsordningen gis av Stortinget, og fordeles videre til kor av Norges Korforbund. 

Den statlige støtten er fordelt på to ulike tilskuddsordninger som ALLE kor kan søke på:

1. Produksjons- og driftsstøtte for kor

Formålet med støtteordningen er å gi kor og vokalensembler på et særlig høyt kunstnerisk nivå bedre betingelser for drift, produksjon og formidling. Støtten vil gis til ett års drift, og vil ikke være prosjektorientert slik som de tradisjonelle aktivitetsmidlene. ​

Les mer om denne ordningen på https://www.kor.no/stotteordninger/pod/Sider/forside.aspx 

 Frist 15. oktober. 
​​
2. Konsertstøtte i samarbeid med profesjonelle

Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.

Faste søknadsfrister: 15. mars og 15. september

Mer informasjon og link til søknadsskjema finner du her: 

https://www.kor.no/aktivitetsmidler