Landssangerstevne Norsk Sangerforbund på Hamar 4.- 6. juni 221

Hamar kulturhus- hovedsete for stevnets sangeraktiviteter

 

På disse sidene vil du finne oppdatert informasjon om stevnet. Invitasjon sendes ut til korene i februar 2019, og på nytt sommeren 2020 i forbindelse med at stevnet ble utsatt et år. Hedmark og Oppland sangerfobrund er teknisk arrangør, og presenterer planene på stevnet på landsstyremøtet i NSF oktober 2018. Presentasjonen som ble brukt her kan du få ved å sende en mail til hamarogsang2020@gmail.com 

PÅMELDING 2021 gjør du senest innen 1. oktober her: 
https://forms.gle/QNKJ8Q4jia9B3B2f9 

 

Kontaktinfo til arrangørene Hedmark og Oppland sangerforbund: 

hamarogsang2020@gmail.com 

 

14.08.20. AHW

invitasjon til Landssangerstevnet 2020

Her finner du invitasjonen som er sendt ut til korene i NSF.