Landssangerstevne Norsk Sangerforbund 2020 på Hamar

Hamar kulturhus- hovedsete for stevnets sangeraktiviteter

Neste Landssangerstevne er på HAMAR

Dato:  12.-14 juni 2020

På disse sidene vil du finne oppdatert informasjon om stevnet. Invitasjon sendes ut til korene i februar 2019. Hedmark og Oppland sangerfobrund er teknisk arrangør, og presentere planene på stevnet på landsstyremøtet i NSF oktober 2018. Presentasjonen som ble brukt her kan du få ved å sende en mail til hamarogsang2020@gmail.com 

PÅMELDING finner du her: https://goo.gl/forms/5DeLpvuwdvWXhcFt2   Påmeldingsfristen er utsatt til 15. juni 2019, så det er fremdeles ikke for sent å melde seg på! :D 

Kontaktinfo til arrangørene Hedmark og Oppland sangerforbund: 

hamarogsang2020@gmail.com 

 

 

 

 

 Oppdat. AHW 31.05.19

invitasjon til Landssangerstevnet 2020

Her finner du invitasjonen som er sendt ut til korene i NSF.