Landssangerstevne Norsk Sangerforbund 2020 på Hamar Covid -19 utsatt til 2021

Hamar kulturhus- hovedsete for stevnets sangeraktiviteter

Neste Landssangerstevne er på HAMAR

Dato: 

4.-6.juni 21                                                                                                                                       ( utsatt fra 12.-14 juni 2020)

På disse sidene vil du finne oppdatert informasjon om stevnet. Invitasjon sendes ut til korene i februar 2019. Hedmark og Oppland sangerfobrund er teknisk arrangør, og presentere planene på stevnet på landsstyremøtet i NSF oktober 2018. Presentasjonen som ble brukt her kan du få ved å sende en mail til hamarogsang2020@gmail.com 

PÅMELDING 2021 vil skje så snart link til nytt påmeldingsskjema er klart.

Påmeldingsfristen er er ikke satt enda.

Kontaktinfo til arrangørene Hedmark og Oppland sangerforbund: 

hamarogsang2020@gmail.com 

 

22.6.20 HP

invitasjon til Landssangerstevnet 2020

Her finner du invitasjonen som er sendt ut til korene i NSF.