momskompensasjon

Som frivillig organisasjon har vi ikke momsfritak som bedrifter har, men vi har et tilbud om en delvis erstatning gjennom momskompenssjonen. Dette betyr at det hvert år settes av en pott i statsbudsjettet til dette, som kulturlivet så må fordele seg imellom.

For at ditt kor skal få en kompensasjon for momsutgifter må du sende inn søknad om dette til forbundet. Denne ordningen administreres av forbundets kasserer, og absolutt siste frist for innsending av skjemaet for refusjon for regnskapsåret 2016 er 30. juni!  Skjemaet finner du her- på skjemaet står det også informasjon om hvordan dette skal gjøres og hvor man retter spørsmål. - Så send inn søknaden! :D 

Moms-kompensasjon-skjema-NSF-korets navn-sted-210610 (1)

Skjema for søknad om momskompensasjon