Mentorordning for dirigenter

Trenger du ny inspirasjon som kordirigent?


Koralliansen setter nå i gang runde nummer to med mentorordning i Norge!
Mentorordningen er en del av satsingen på dirigenter Koralliansen har.
Ordningen går ut på at du som dirigent blir fulgt opp av en kompetent og erfaren kordirigent
(en mentor) gjennom ett år (høsten 2019 og våren 2020). Dersom du er interessert i å være
med på en slik ordning er det bare å melde seg på
Litt om opplegget
Hver mentor vil følge opp tre- fem dirigenter i en landsdel. Gjennom året vil dere møtes flere
ganger og du vil få innspill og tips tilpasset dine behov. Eksempler på slike møteplasser vil
være:
● Samling der dirigentene møter mentoren og utveksler erfaringer og diskuterer
utfordringer dere har
● En helgesamling der de fire dirigentene tar med sine kor og får veiledning av
mentoren under arbeid med korene
● Mentoren besøker korøvelse i ditt kor
I tillegg vil det være aktuelt med dialog og veiledning på Skype / telefon.


Hvem kan delta?
Det eneste kravet for å delta er at du dirigerer et kor. Det er ingen krav til at du har utdanning
eller opplæring i musikk. Mentorordningen passer både for ferske dirigenter og for dirigenter
som har holdt på i mange år og som trenger påfyll. Det er heller ingen krav til
organisasjonstilknytning for koret.


Hvor mye koster det?
Mentorordningen er subsidiert av Kulturdepartementets satsing på kordirigenter. Det betyr at
vi kan holde en lav egenandel. Egenandelen for å være med på ordningen i ett år er 5000,-
kroner. I tillegg kommer eventuelle reisekostnader. Vi håper at ditt kor vil dekke denne
egenandelen. For medlemskor i Norsk sangerforbund kan dirigenten søke om støtte fra dirigentfondet også for å dekke inn utgifter til kurset. Koralliansen har også et dirigentfond man kan søke om støtte fra. Disse har litt forskjellige kriterier, les mer om disse på de respektive hjemmesidene til DSF og Koralliansen. 

Hvem er mentorene
Mentorene er kvalifiserte og erfarne kordirigenter. Du vil få vite hvem mentoren i ditt område
er før du bestemmer om du vil være med.
Søk om plass innen 10.05.2019 for å være med på denne fantastiske ordningen!

Link til hjemmesiden om mentorordningen er:

Du kan lese mer om Koralliansen og mentorordningen på www.koralliansen.no

Oppdatert 08.05.19