Støtte til utvikling av dirigenter

I Norsk Sangerforbund har vi satt av et fond til utvikling av dirigenter, dette administreres av musikkrådet i NSF. 

Ditt kor kan søke om støtte til kurs, seminarer  eller andre fagutviklende tiltak for deres dirigent. Mentorordningen og dirigentkursene i regi av Koralliansen er meget aktuelle opplegg som dette fondet kan være med på å dekke.  

Søknader vurderes fortløpende av musikkrådet. 

Send søknad til norsksangerforbund@gmail.com, der dere beskriver tiltak og kostnad- det er stor sannsynlighet for å få et positivt svar på søknaden! :D 

Søknadsskjema for dirigentutvikling Norsk Sangerforbund

Skjemaet eri PDF-format. For å å få åpnet det eller sendt inn dette skjemaet med utfylt tekst kan det være nødvendig å laste ned skjemaet på egen pc, åpne det i en program for pdf-lesing som for eksempel adobeacrobat. Da kan man fylle det ut og lagre det med endringer, for deretter å legge ved skjemaet som vedlegg i mailen. Du kan også kopiere alt innholdet fra skjemaet og lime det direkte inn i en mail. 

Dirigentfondet i Koralliansen

I tillegg til Norsk sangerforbund sin egen støtteordning for dirigentuvikling, har også Koralliansen et dirigentfond man kan søke om støtte fra:   https://sites.google.com/view/koralliansen/stipendordning?authuser=0