Rapportering til NSF

Hvert år sender korene rapport til Norsk Sangerforbund. Dette gjøres for at kontaktinfo til korene og medlemstallene skal være mest mulig oppdaterte. Sammen med rapporten kan korene også sende inn informasjon om og program fra egne konserter. Dette rapporterer forbundet samlet til Tono, så det enkelte kor slipper å betale for bruk av åndsverk (noter og tekster). 

 Rapportskjemaet for sangeråret 2017 finner du her: 

https://goo.gl/forms/8x3BedMo6L6nAzfQ2

 

Rapportskjemaet for sangeråret 2018 finner du her: 

https://goo.gl/forms/ldmn3eELteIOHx1t1