23. okt, 2016

 

De siste årene har kunst- og kulturkritikken kommet under press. Kulturrådet har nå lyst ut fire millioner kroner i prosjektmidler for å aktualisere og styrke kritikkens betydning.

Kulturdepartementet avsatte 1 million kroner i statsbudsjettet for 2016, og ga Kulturrådet i oppdrag å sette fokus på kunstkritikkens formidlingsfunksjon og tilgjengelighet. Nå har rådet lyst ut 4 millioner kroner til prosjekter som kan skape større interesse og engasjement for kunst- og kulturkritikkens ulike uttrykksformer og roller.

Støtteordningen, som er en engangsutlysning, har søknadsfrist 1. desember 2016.

Her finner du utlysningstekst og søknadsskjema.

- NYE MEDIEPLATTFORMER

Formålet med utlysningen er å styrke kritikkens betydning i offentligheten. I de siste års medieomstilling har kritikken måttet vike plass for andre redaksjonelle eller kommersielle prioriteringer. Norges største avis VG har blant annet sagt at de ikke lenger vil prioritere kritikken på samme måte som tidligere, og også i lokalmedia får kritikken stadig mindre spalteplass.

Men bilde er sammensatt, og ikke ensidig negativt, sier prosjektleder i Kulturrådet Rolf Engelsen.

- Samtidig som kritikken taper terreng i de klassiske mediene, er den styrket på andre plattformer. Noen fagkritikere er aktive i sosiale medier eller i refleksjonsrom der kunst og kunstnere møter publikum. Med denne utlysningen inviterer vi både nye, og mer erfarne aktører, til å bruke publikums kompetanse og engasjement og utnytte mulighetene i det aktuelle medie- og arenabilde. Vi håper det kommer søknader om prosjekter som fremmer nye møter og samtaleformer mellom kritikere, kunstnerne og brukerne av kunst- og kulturtilbudene, sier Engelsen.

Han understreker at kritikeren ikke lenger er suveren og alene om å utøve kritikk og refleksjon i møte med kunst og kulturuttrykk, og at Kulturrådet med denne utlysningen ønsker å bidra til at kritikerne går i dialog med kunst- og kulturbrukernes erfaringer og synspunkter.

Kunst- og kulturkritikk er også tema for Kulturrådets årskonferanse 2016 som avholdes i Stavanger konserthus 9. - 10. november. Les mer om konferansen, og meld deg på her.

ENGANGSUTLYSNING

Engelsen påpeker også at denne utlysningen ikke blir noen permanent ordning, men er tenkt som en engangsutlysning, og at man primært ser etter prosjekter som fremmer nye møter og nye måter å samtale på og som inkluderer både kritikere, kunstnerne og brukerne av kunst- og kulturtilbudene.

Søknadsfristen vil være 1. desember og søknadene vil bli vurdert av et fagutvalg sammensatt av fagpersoner som dekker de ulike fagområdene, kunst, kultur, medier og samfunn.

Her finner du utlysningstekst og søknadsskjema.