Norsk Sangerforbund tilbyr å sine medlemmer ett organisasjons kurs tilpasset kor og distriktsforbund.