Dirigentkurs

 
Scroll nedover for studieplanene for modul 1 og 2.

Dirigentkurs for hjelpedirigenter og nybegynnere, Modulbasert dirigentopplæring, Modul 1  

Østfold sangerforum i samarbeid med Norsk sangerforum og Foreningen Norske kordirigenter (FONOKO) ønsker dere velkommen til dirigentkurs.
11.- 13. november 2016
10.- 12. februar 2017
 
Fredager kl. 18:00 – 21:00
Lørdager kl. 10:00 - 16:30
Søndager kl.10:00–16:30
 
Greåker videregående skole Fortunaveien 16, 1719 Greåker
Deltakeravgift: Kr. 1.800.- for 2 helger
Påmelding innen 15. okt.: Østfold sangerforum, Mail: petter.sparen@gmail.com  
Instruktør: Ingrid Danbolt 
 
Ingrid Danbolt har hovedfag korledelse fra Norges Musikkhøgskole og jobber som lektor i musikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har mottatt to internasjonale dirigentpriser samt utmerkelser for sitt lokale kulturarbeid for barn og unge i Skedsmo kommune. Hun har også vært produsent for større musikalproduksjoner, blant annet i Den norske opera og ballett. 
Ingrid holder jevnlig seminarer og kurs for sangere og dirigenter, og er kunstnerisk leder for Skedsmo Voices og korets vokalensemble, som vant Ungdomskorklassen i konkurransen Syng for oss i Bergen i juni 2016. 

Dirigentsamling på Stjørdal 13.-15. januar 2017

Hvert år arrangerer Ung i kor en dirigentsamling på Stjørdal. De to siste årene har også FONOKO og Norsk sangerforum vært medarrangør. Fra å år står Koralliansen som arrangør, og det vil bli arrangert flere ulike kurs for dirigenter.
FONOKO arrangerer første helg av Modul 1 i forbindelse med denne helgen.
Mer informasjon om kursene kommer.
 
Modulbasert dirigentopplæring, Modul 2
Norges Korforbund Trøndelag arrangerer Modul 2 i Trondheim/Stjørdal
27. – 29.januar 
28. – 30.april 
25. – 27.august 
Mer informasjon om kurset finner du på www.kor.no

Studieplan for modul 1

Omfang og organisering:
32 timer Kurset går over 2 helger. 

Målgruppe 
Dette kurset et basiskurs for den som er helt ny som dirigent, eller som kanskje er hjelpedirigent i et kor. Målgruppen er de som å lære mer om faget korledelse. 

Krav til forkunnskaper: 
Noe notekunnskap (g- og f-nøkkel) 
Har korerfaring, enten som korsanger og/eller dirigent

Innhold
Slagteknikk 
OppvarmingsmetodikkInnstuderingsmetodikk 
Noe musikkteori og gehørtrening 

Mål for kurset
behersker grunnleggende takteringsfigurer.
behersker dirigeringsteknikker som enkle innsatser, avslag, fermater, dynamikk.
kan gjennomføre oppvarming av kor.
kan innstudere enkelt repertoar. 

Arbeids- og undervisningsformer 
Selvstudium mellom samlingene blir laget av kursinstruktør
Praktiskarbeidigrupper
Korte forelesninger
Individuelle tilbakemeldinger
Tilbakemeldinger på skype/interaktive medier mellom samlingene. 

Vurdering 
Modulen avsluttes gjennom en praktisk prøve, helst med et øvingsensemble tilgjengelig. Kursdeltakerne får en individuell tilbakemelding i etterkant. 

Aktuelt repertoar 
Sanger i 2/4, 3/4, 4/4 og 6/8 

Studieplan modul 2

Omfang og organisering: 
Antall timer: 40

Kurset kan organiseres over 2 samlinger/ helger, 16 timer x 2, samt to fysiske kveldssamlinger eller via Skype.

Målgruppe: 
Kurset er for dirigenter som har gjennomført modul 1, eller tilsvarende. Det er en fordel at du dirigerer et kor.
Krav til forkunnskaper:
 • Noe notekunnskap (g- og f-nøkkel)
 • Har korerfaring, enten som korsanger og/eller dirigent

Innhold 
Fokuset vil være fra teknikk til musikk, og også komme inn på tema som dirigentens rolle som leder.
Kurset vil inneholde følgende temaer:
 • Slagteknikk
 • Oppvarmingsmetodikk med vokalteknikk
 • Innstuderingsmetodikk
 • Gehørtrening
 • Dirigenten som leder
 • Refleksjon rundt egen dirigentpraksis

Mål for kurset:
Ved fullført kurs er det forventet at kursdeltakeren:
 • videreutvikler sin dirigeringsteknikk
 • kan forme og formidle et musikalsk uttrykk gjennom ledelse i kor
 • skape et musikalsk uttrykk ut fra egne intensjoner
 • har grunnleggende kunnskaper om vokalmetodikk
 • kan instruere og lede kor med et variert repertoar

Arbeids- og undervisningsformer:
Selvstudium mellom samlingene laget av kursinstruktør
Praktisk arbeid i gruppa
Individuelle tilbakemeldinger
Korte forelesninger
Tilbakemeldinger på skype/interaktive medier mellom samlingene
Vurdering: 
Modulen avsluttes gjennom en praktisk prøve (øvingskor?). Kursdeltakerne får en individuell tilbakemelding i etterkant.

Aktuelt repertoar:
Sanger i 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, skiftende taktarter, asymmetriske og uregelmessige taktarter.