Vedtekter NSF vedtatt 11 mars 2017

VEDTEKTER FOR NORSK SANGERFORBUND

Revidert på det 38. landsmøtet i 2017