Stevner - landssangerstevner og nordiske stevner

1907 Christiania                             1. Landssangerstevne

1912 Christiania                             2.  Landssangerstevne

1916 Christiania                             3. landssangerstevne

1918 Christiania                             Jubilemumsstevne NSF 10 år

1920 Drammen (?)                          4. landssangerstevne 

1921 Christiania                             5. landssangerstevne 

1924 Sarpsborg                              6. landssangerstevne

1928 Oslo                                      7. landssangerstevne

1930 Trondhjem                             8. landssangerstevne  

1933 Oslo                                       9. landssangerstevne 

1938 Bergen                                  10. landssangerstevne

1948 Trondheim                             jubileumsstevne NSF 40 år

------

1974 Tromsø                                    13. landsangerstevne

1979 Trondheim                               14. landsangerstevne

1984 Kristiansand                             15. landsangerstevne

1990 Hamar                                      16. landsangerstevne

1994 Stavanger                                 17. landsangerstevne

1998 Lillestrøm/Romerike                 18. landsangerstevne

2004 Bergen                                      19. landsangerstevne

2008 Østfold (Fredrikstad/Moss/Sarpsborg)    20. landsangerstevne

2013 Trondheim                                 21. landsangerstevne 

2016  Telemark (Rjukan)                    22. landssangerstevne

2020  Hamar     (Covid-19 - utsatt)                               

2021  Hamar                                      23. landssangerstevne

Nordiske stevner:

1947 Århus 

1952  Gøteborg 

1958 Oslo 

---- 

1977 Oslo      

1982 Pori                Finland

1988 Odense          Danmark

1992                      Island

1997 Uddevalla       Sverige

2002 Tromsø           Norge

2007 Vasa               Finland

2012 Landskrona    Sverige 

2017  Oslo              Norge

2022 Helsinki         Finland

 

NASOM-stevne i Oslo 2017- noen glimt