Kollektiv verdisaksaksforsikring og ulykkesforsikring

Norsk Sangerforbund har i samarbeid med Norsk musikkråd en rammeavtale med If Skadeforsikring. Forsikring må tegnes av det enkelte kor og innmelding/bestilling må skje gjennom Norsk Sangerforbund.

 

Verdisaksaksforsikring og ulykkesforsikring (avtale AG03026). 

Pris, kr. 40 pr. medlem

Verdisak

Forsikringen dekker lagets eiendeler som medlemmet har fått utlevert eller som befinner seg i lagets øvingslokale eller på lager. Lagets eiendeler er forsikret for kr. 10 000 multiplisert med antall medlemmer – maksimalt kr. 200 000. 

 

Verdisaksforsikringen omfatter for eksempel fane, lydanlegg og instrumenter. Den gjelder over hele verden og dekker skade når utstyret står på lager, brukes på øvelse eller konsert, er under transport og opphold underveis.

 

Forsikringen kan også dekke private eiendeler som ikke er dekket på annen måte med maks. kr. 10 000.

 

Maksimal forsikringssum kan utvides med tillegg på kr. 50 000. Pris, kr. 700 pr. tillegg.

 

Ulykke

Menerstatning ulykke               :                       Kr. 500 000

Dødfallerstatning ulykke            :                       Kr. 50 000

 

 

Bestill forsikring hos Norsk Sangerforbund på tlf. 23 96 63 11 eller på e-post: norsksangerforbund@gmail.com 

 

Kontaktperson i If er:

Kenneth Sandhåland

Salgssjef

Tlf. 52 73 40 94, mobil 905 57 486, kenneth.sandhaland@if.no

 

Ved skade. Ring 02400

Hva er et godt øverom for kor?

Norsk musikkråd vet at kun 15 – 20 % av alle lokaler som brukes til musikkformål er egnet til bruken. 80 – 85 % er altså uegnet. Det er med andre ord overveiende sannsynlig at lokalet som koret ditt øver i egentlig ikke holder mål. Rommet kan være for lite eller for stort, kan ha for lang eller for kort etterklang, ventilasjon og lysforhold kan være for dårlig, det kan støye fra tekniske installasjoner, naborom og andre omgivelser, lagermulighet mangler osv.

Gjennom prosjektet Rom for spilleglede ivaretar Norsk musikkråd også korenes behov for egnete lokaler til både øving og framføring. Prosjektet har bl a utarbeidet tre sjekklister for øverom, hvorav den ene er for kor. Ta en titt på denne for å lære litt om korlokaler og hva du skal se etter for å vurdere rommets egnethet. Sjekklista kan lastes gratis ned her: http://www.musikklokaler.no/ressurser/til-nedlasting/sjekklister-for-overom/

Vil du lære mer om musikklokaler bør du sjekke ut «Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål». Normene, som også er gratis, finner du her: http://www.musikklokaler.no/nmrnorm/

For «viderekomne» anbefales «NS 8178:2014 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse», verdens første nasjonale standard for akustikk i musikklokaler. NS 8178 må kjøpes fra Standard Norge. Det er viktig at standarden legges til grunn når kommuner og andre skal bygge nye musikklokaler eller pusse opp/bygge om eksisterende lokaler. Hvis kommunen skal i gang med et prosjekt som omfatter lokaler som skal brukes til musikkaktiviteter, så meld fra om at NS 8178 finnes – det er langt fra sikkert at kommunen din er kjent med standarden!

 

oppdatert 07.03.19 

Rabatt på kornoter

Cantando Musikkforlag A/S tilbyr 10 % rabatt på deres egne utgivelser når man handler notesett til kor, og 25 % rabatt på abonnementsordningene deres. Kor, dirigenter og sangere kan også be om råd og veiledning fra Cantando sine fagfolk når man trenger det- dette kan være både til valg av repertoar og å utforske muligheter som finnes innen noter og repertoar.  Ta gjerne kontakt med Cantando, de er der for oss og hjelper oss gjerne! www.cantando.no  

Fordelsavtale hos Hoopla billettformidling

Som medlemmer i Norsk Musikkråd får alle våre medlemskor fordeler hos Hoopla, en billettformidlingstjeneste på nett. Fordelsavtalen finner du her, og Hoopla kan du lese mer om på www.hoopla.no

Småsnacks fra kontoret til NSF

Sangerglede- fra Rjukan 2016

CD

Kontoret har fremdeles liggende CDer fra landssangerstevnet i 2016- dette kan være en fin julegave til noen som liker kor. 

Pris kr 100,- pr stk. Mottaker betaler porto. 

 

Send bestilling til norsksangerforbund@gmail.com

 

 

 

 

 

************************************************************************** 

Vi har fortsatt kormapper igjen på lager. Mappene er i sort med Norsk sangerforbund sitt emblem og markert med 100 år i gull. De inneholder 20 plastlommer. 

Disse ønsker vi nå å gi bort til de av dere som ønsker. Porto vil bli belastet bestiller.

 

 Send bestilling til norsksangerforbund@gmail.com

******************************************************************************************************************

MINI SANGERLUER

Sangerluene i miniatyr ble brukt som kjennetegn på alle sangere som deltok på landssangerstevnet i Trondheim sist sommer.

Vi har flere slike på lager, slik at selv de som ikke hadde anledning til å delta i Trondheim kan skaffe seg en slik.

Luene er til å feste på jakkeslaget med sikkerhetsnål som følger med.

kr. 50,- pr stk –

Send bestilling til norsksangerforbund@gmail.com 

********************************************************************************************************************************

ROLL-UP

Det er PR-komiteen til NSF som har stått for ideen bak disse flotte roll- up'ene. Disse kan lett tas med der koret opptrer eller vil markedsføre seg. Vi kan tilpasse deres eksemplar med korets eller distriktets egen logo.

Så kan det velges blant de tre slagordene som ble kåret til nr. 1, 2 og 3 i den lille konkurransen vi hadde i forkant av temamøte i forbindelse med NSF sitt landsmøte for noen år siden. 

Slagordet som ble kåret til vinner, og som kommer fra Horten Damekor er:

"Ingen for liten ingen for stor, - kom bli med, syng i kor"

Andreplassen lyder:
"Fra sør til nord, vi synger i kor"

Tredjeplassen:
"Vi synger med glede i kor"

Vi vil oppfordre distriktsforbund og kor til å bruke en eller flere av disse flotte slagordene i sin markedsføring av korsangen.

Send bestilling til norsksangerforbund@gmail.com 

 

Sist oppdatert: 11.10.2018