Romerike Arbeidersangerforbund

Stiftet: 8. oktober 1950

Årlig kontingent er for tiden kr.100,- pr medlem.

Leder og landsstyrerepresentant:
Bjørn Øien
Sundhagaveien 4
2008 Fjerdingby
Tlf: 63 83 72 77
Mob: 90 72 54 31
Mail: bjorn.magne.oien@gmail.com

Vara landsstyrerepresentant:

Inger Lise Mobråten                                                                                                          Strømsveien 93

2010  STRØMMEN

Mob: 92 42 52 77

Mail: inger.lise.mobraten@gmail.com

 

Strømmen Damekor                                      
Inger Brit Grøndahl
Roseveien 12 d
2007 Kjeller
Mob: 93 23 17 40
Mail: ib-groen@online.no    

Strømmen Korforening                                 
Tove Margrethe Solberg
Rustadgrenda 37
0693 OSLO
Mob: 90838919

Mail sendes til: strommen.korforening@gmail.com