(se bilder av Barne- og ungdomskoret Toneklang nederst på siden)

Utvalget skal være pådriver i arbeidet for Norsk Sangerforbund sine barne- og ungdomskor.

 

Det eldste barne- og ungdomskoret i Norsk Sangerforbund ble stiftet i 1948.

Barne- og ungdomskorene har som formål å vekke interesse for sang og fremme nye aktiviteter for sine medlemmer.

Hvorfor synge i barne- og ungdomskor?

  • Du kan skaffe deg venner med samme interesse.
  • Du får mulighet til å utvikle sangstemmen din.
  • Du kan synge i barne- og ungdomskor fra du begynner i grunnskolen til du er i 25 års alderen.
  • Barnekorene kan også være en rekrutteringskilde for de voksne korene.