(se bilder av Barne- og ungdomskoret Toneklang nederst på siden)

Utvalget skal være pådriver i arbeidet for Norsk Sangerforbund sine barne- og ungdomskor.

Leder:

Sekretær (repr. fra forretningsutvalget):

Margit Hølmo
Glostrupvn.28
2013 Skjetten

Mob: 97 98 95 71
Mail: margit.holmo@sas.no

Medlem:
Else Marie Jervel Hansen
Mob: 95 28 10 18
Mail: maja150677@yahoo.no 

Varamedlem:
Lise Jacobsen
Mob: 98 08 77 81
Mail: lise.jacobsen@hrgworldwide.com 

Varamedlem:
Jeanette Resberg Kjølholt
Mob: 90 78 12 10
Mail: jeanettekjolholt@hotmail.com

 

Det eldste barne- og ungdomskoret i Norsk Sangerforbund ble stiftet i 1948.

Barne- og ungdomskorene har som formål å vekke interesse for sang og fremme nye aktiviteter for sine medlemmer.

Hvorfor synge i barne- og ungdomskor?

  • Du kan skaffe deg venner med samme interesse.
  • Du får mulighet til å utvikle sangstemmen din.
  • Du kan synge i barne- og ungdomskor fra du begynner i grunnskolen til du er i 25 års alderen.
  • Barnekorene kan også være en rekrutteringskilde for de voksne korene.