Bergen Sangerforbund
Representant: Bjørg Rene                      
Vara representant: Else Britt Nerhus           

Hedmark og Oppland Sangerforbund
Representant: Kåre Haugli
Vara representant: Ronny Rusten

Oslo Arbeidersangerforbund
Representant: Nina Hernæs
Vara representant: Lilly Røv                                   

Rogaland Sangerforbund
Representant: Ragnhild McInally                                               
Vara representant: Kristina Hetland

Romerike Arbeidersangerforbund
Representant: Bjørn Øien                         
Vara representant: Inger Lise Mobråten                                      

Sogn og Fjordane Arbeidersangerforbund
Representant: Eldbjørg Saksvikrønning                         
Vara representant: Britt Helene Vee Natvik              

Sørlandet Sangerforbund
Representant: Jorunn Løkås 
Vara representant: Liv T. Vigebo

Telemark Sangerforbund
Representant: Tom R. Larsen   
Vara representant: Gerd Amundsen                            

Trøndelag og Nord-Norge Sangerforbund
Representant: Grethe K. Myhre                                                                    
Vara representant: Jørn Fjellsaune                                

Vestfold og Buskerud Sangerforbund
Representant: Vigdis Jagdum                             
Vara representant: 

Østfold Sangerforbund
Representant: Wenche Nilsen   
Vara representant: Ulf Rino Jansen