Bergen Sangerforbund
Representant: Birgit Annie Stav                     
Vara representant: Helga Anne Stavdal           

Hedmark og Oppland Sangerforbund
Representant: Kåre Haugli
Vara representant: Ronny Rusten

Oslo Arbeidersangerforbund
Representant: Jan Fredrik Nord
Vara representant: Ann Hilde Warvik                            


Rogaland Sangerforbund
Representant: Ragnhild McInally                                               
Vara representant: Kristina Hetland

Romerike Arbeidersangerforbund
Representant: Bjørn Øien                         
Vara representant: Inger Lise Mobråten                                      

Sogn og Fjordane Arbeidersangerforbund
Representant: Eldbjørg Saksvikrønning                         
Vara representant: Britt Helene Vee Natvik              

Sørlandet Sangerforbund
Representant: Jorunn Løkås 
Vara representant: Liv T. Vigebo

Telemark Sangerforbund
Representant: Tom R. Larsen   
Vara representant: Heidi Kaasa                            

Trøndelag og Nord-Norge Sangerforbund
Representant: Grethe K. Myhre                                                                    
Vara representant: Jørn Fjellsaune                                

Vestfold og Buskerud Sangerforbund
Representant: Vigdis Jagdum                             
Vara representant: Ragnhild Hontvedt 

Østfold Sangerforbund
Representant: Wenche Nilsen   
Vara representant: Ulf Rino Jansen