Forretningsutvalget i Norsk Sangerforbund er det organet som sørger for den daglige driften av forbundet.  Landsstyret gir føringer for hvordan forbundet skal styres, og forretningsutvalget er ansvarlige for den daglige driften i mellom landsstyremøtene. 

MØTEPLAN I NORSK SANGERFORBUND

Forretningsutvalgsmøter: Telefonisk, Mail og Digitalt så lenge Covid-19 tilsier det.

Landsstyremøter 2020: Telefonisk, Mail og Digitalt så lenge Covid-19 tilsier det.

Landsmøte: 

Lørdag 13. mars og søndag 14. mars 2021

Leder:                                                                                               
Heidi Pedersen
Bynesveien 90
7018 Trondheim
Mob: 90 88 31 33
Mail: h3idipedersen@gmail.com

Nestleder/Studieleder  
Jan Fredrik Nord
Svingen 10 D
0196 Oslo
Mob: 97 19 64 08
Mail: jfrn@odal-sparebank.no 

Sekretær:
Ann Hilde Warvik
Vammaveien 118
1813 Askim
Mob: 93 67 11 65
Mail: annhilde@gmail.com                                                                                          

Kasserer: 
Laila Sæther
Riihimäkivn 41
2013 Skjetten
Tlf: 63 84 30 83
Mob: 98 09 36 25
Mail: laila.sather1@gmail.com

 


 
Styremedlem:
Evy Sypriansen
Kjelsåsveien 6a
0488 Oslo
Mob: 90 67 20 28
Mail: evysypri@gmail.com

1. vararepresentant:
Gunhild Fjeldberg Thorgrimsen
Kirkevikvegen 64, 5307 Ask
postad resse: Postboks 81, 5326 Ask
Mobil: 404 18 922
Mail: gunhildft@gmail.com

2. vararepresentant:
Margit Hølmo
Glostrupveien 28
2013 Skjetten
Mobil:97 98 95 71