Norsk Sangerforbund har noen egne støtteordninger, men noen er også gjennom eksterne organisasjoner. I Norge har vi lokale musikkråd i hver region, som forvalter de midlene som kommer fra staten til kultur. Sjekk ut ditt lokale musikkråd for hvilke ordninger de har og søknadsfrister- vi har ikke tatt med de her, siden det er store lokale variasjoner her. 

I fanene over finner du oversikt over de støtteordningene som Norsk Sangerforbund gir ut eller administrerer 

Grasrotandelen- Støtt ditt lokale kor gjennom Norsk Tipping

Ditt kor kan motta støtte gjennom Grasrotandelen! Det kreves at dere er registrert i enhetsregisteret (sjekk www.brreg.no) og i frivilligregisteret ( https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/) ,og målgruppa for ordningen er frivillige lag og foreninger med lokal eller regional aktivitet.

Du kan lese mer om ordningen her: http://www.musikk.no/nmr/tilskuddsordninger/grasrotandelen

 

Reisestipend fra VOFO  

Norsk sangerforbund er gjennom Norsk Musikkråd medlem i Voksenopplæringsforbundet  (VOFO). VOFO avholder med jevne mellomrom kurs og arrangementer som mange kor, dirigenter og distriktsforbund kan ha stor glede av. De deler årlig ut blant annet et reisestipend. Fristen for å søke om dette  pleier å være i november,du kan lese mer på VOFO sine nettsider her http://www.vofo.no/ressursbank/reisestipend-2020/

De har også en spennende ressursbank som alle kan benytte seg av, her har de mye spennende stoff rundt temaet voksenopplæring  http://www.vofo.no/ressursbank/

På hjemmesiden til Norsk musikkråd finner du en oversikt over de nasjonale støtteordningene:http://www.musikk.no/nmr/tilskuddsordninger

Oppd. 24.11.19 ahw