Norsk Sangerforbund har noen egne støtteordninger, men noen er også gjennom eksterne organisasjoner. I Norge har vi lokale musikkråd i hver region, som forvalter de midlene som kommer fra staten til kultur. Sjekk ut ditt lokale musikkråd for hvilke ordninger de har og søknadsfrister- vi har ikke tatt med de her, siden det er store lokale variasjoner her. 

I fanene over finner du oversikt over de støtteordningene som Norsk sangerforbund gir ut eller administrerer