Ved skade skal det benyttes skjema fra IF forsikring for innrapportering:
Meld skade her: 

https://www.if.no/web/no/privat/vedskade/meldskade/pages/default.aspx

 

«Hva er forsikret?

Verdisaksforsikring:  Korets eiendeler samt personlige effekter.

Ulykkesforsikring:  Dødsfall som skyldes (ytre) ulykkesskade.  Invaliditet (medisinsk) ved ulykkesskade.  Behandlingsutgifter (utover folketrygden)

Beløpene forsikringen begrenses til fås opplyst ved henvendelse til NSF kontor.

Egenandel er kr. 1.000,-.

Verdisaksforsikringen dekker korets eiendeler som medlemmet har fått utlevert eller befinner seg på korets faste øvings- eller lagerlokale.  Korets eiendeler er forsikret med kr. 5.000,- multiplisert med antall medlemmer – maksimalt kr. 100.000,-.

Når medlemmene er på øvelse, konsert eller reise vil forsikringen også kunne dekke private eiendeler som ikke er dekket på annen måte.

Ulykkesforsikringen gjelder under øvelser, konserter, stevner, reiser inkl. opphold – som foregår under korets ledelse.  Dessuten gjelder ulykkesforsikringen på direkte vei fra hjemmet til øvelse/konsert/stevne/styremøte – og tilbake til hjemmet.  Forsikringen gjelder i hele verden.

Dette er en meget bra forsikring for våre medlemmer, og vi anbefaler at alle benytter seg av den.»