Norsk Sangerforbund har som medlem i Norsk Musikkråd inngått ny solidarisk rammeavtale med TONO.

Det enkelte kor må fortsatt sende program for egne arrangerte konserter. 
Disse sendes direkte til Norsk Sangerforbund.