Voksenopplæringstilskudd fra Musikkens Studieforbund

Alle kor tilsluttet Norsk Sangerforbund kan søke om voksenopplæringstilskudd gjennom Musikkens Studieforbund.

For tiden kan man få utbetalt inntil kr 100,- pr. øvelsestime med lærer, og inntil kr. 40,- pr. øvelsestime uten lærer (alle dirigenter er godkjente lærere). Norsk Sangerforbund trekker ikke administrative kostnader fra denne støtten, den går uavkortet til korene.

Hvordan gjør jeg dette?
Første gang du søker: Bestill brukernavn og passord i god tid før du skal i gang, og finn fram til bruksanvisningene på nettsidene, og finn fram telefonnummeret til ditt lokale musikkråd, i tilfelle du skulle behøve hjelp ( se link lenger ned på siden).


På begynnelsen av hvert semester må du logge deg inn og registrere kurs for semesteret som kommer. Du legger inn øvingsdatoer og hvem som skal delta- denne informasjonen kan redigeres senere. Du finner mer informasjon, bruksanvisning og kontaktinfo med mer her: http://www.musikkensstudieforbund.no/tilskudd/


Husk å vær ute i god tid med å registrere kommende kurs, spesielt om du aldri har gjort dette før. Det tar litt tid, men husk at du alltid kan få god hjelp og veiledning hos ditt lokale musikkråd. De finner du oversikt over her:
http://www.musikk.no/fylker  


På slutten av hvert semester må du registrere inn oppmøte for hver enkelt deltager på hver enkelt øvelse. Hver time teller, så her er det lurt å være nøyaktig. Husk å sjekk registreringsfrister for kurs og oppmøte hos ditt lokale musikkråd, de pleier å være i begynnelsen av januar og begynnelsen av juli hvert år. 

Tilretteleggingstilskudd

Tilretteleggingstilskudd kan gis som ekstra kursstøtte når en eller flere deltakere trenger praktisk og/eller pedagogisk tilrettelegging for å ha utbytte av kursopplegget. Les mer om denne ordningen på nettsidene til musikkens studieforbund.