Norsk Sangerforbund er Norges eldste korforbund, og organiserer kor over store deler av landet. Kor i Norsk Sangerforbund er organisert gjennom distriksforbund. Kontingenten til Norsk Sangerforbund er  kr. 100.- pr. medlem/sanger, i tillegg kommer kontingenten til distriktsorganisasjonen (Dette finner du mer informasjon om under fanen Distrikt) 

Ved slutten av hvert kalenderår sender korene rapport til Norsk Sangerforbund, med antall medlemmer og oppdatert kontaktinformasjon. Denne rapporten er grunnlaget for medlemsavgiften. 

 

Ønsker du å melde inn koret ditt? Her finner du innmeldingsskjemaet! 

https://goo.gl/forms/hn1go4FDz50OUd863 

Hvorfor skal koret mitt melde seg inn i Norsk Sangerforbund?

 • Dere må være medlem i et forbund for å kunne søke på voksenopplæringsmidler-dette er gode penger å ta med inn i den daglige driften. Norsk Sangerforbund tar ikke noen administrasjonsavgift på voksenopplæringsmidlene, disse går uavkortet til korene. 
 • Dere kan søke om støtte til kurs, seminarer, dirigentutvikling med mer gjennom forbundet. 
 • Dere får tilgang på en gunstig kollektiv verdisaksforsikring og ulykkesforsikrinng
 • Kollektiv TONO-avtale gjennom Norsk Musikkråd, en avtale som gjør at det enkelte kor ikke betaler TONO-avgift direkte for egenarrangere mindre konserter, men rapporterer konsertene inn til forbundet for felles innrapportering. 
 • Invitasjoner til landsangerstevner, nordiske stevner, korstevner og andre arrangementer med jevne mellomrom. Stevner er normalt åpne for alle som ønsker, og er en utrolig trivelig arena å møte andre kor og sangere på.
 • Rabatter på noter, hotellrom,strømavtaler, kurs og andre fordeler gjennom forbundet eller samarbeidende organisasjoner. 
 • Tilbud om organisasjonskurs, dirigentkurs og sangfaglige kurs og seminarer med jevne mellomrom. Norsk Sangerforbund har en maks deltageravgift på egne arrangerte kurs, noe som gjør at prisene skal være overkommelige. 
 • Vi har et aktivt musikkråd med sterke fagpersoner som jobber hardt for å utvikle kurstilbudet vårt, både for sangere og dirigenter. 
 • Vi er et gammelt forbund med lange tradisjoner, og trofaste korsangere får hedersmerker etter lang og tro tjeneste i forbundet. 
 • Nyhetsbrevet Tonens Makt
 • Vi er et lite forbund, så hvert enkelt medlem har stor påvirkningskraft. Er det et tilbud du ønsker deg, så send gjerne en mail til norsksangerforbund@gmail.com, så skal vi se hva vi kan gjøre!
 • Forbundet driftes på frivillig basis. Det betyr at det kan ta litt tid før du får svar på mail, men samtidig er du sikret at alle midler brukes på medlemmene. 
 • Aktive distriktsledd- mange av distriktsforbundene våre arrangerer lokale kurs, stevner og sosiale tilstelninger til glede for alle sangerne i distriktet. 

Vi er opptatt av å utvikle oss og tjenestetilbudet vårt, og jobber stadig for at korene våre skal få en lettere hverdag og kunne bruke tid på det vi alle liker aller best- å synge!